Algemeen

De Onderlinge Paardenverzekering Maatschappij Peize-Roden W.A. is op 1 mei 2018 ontstaan door het samengaan van de twee verzekeringen Peize en Roden. Deze oude “ fondsen “ uit respectievelijk 1897 en 1899 waren door agrariërs opgericht met als doel het risico bij verlies van hun (werk) paarden te verkleinen. Hierdoor waren ze in staat om bij sterfte van hun paarde(en) als gevolg van ziekte of ongeluk een vervangend dier aan te schaffen. Het principe is heden ten dage niet gewijzigd. De Onderlinge Paardenverzekering Maatschappij Peize-Roden W.A. verzekert haar leden tegen schade door verlies van paarden/pony ’s als gevolg van ziekte en ongelukken, uitgezonderd brand, overeenkomstig de beperkingen in het reglement.

Werkwijze

Indien u een paard of pony wenst te verzekeren kunt u contact opnemen door middel van een e-mail. Vervolgens zal de taxateur u bezoeken om het paard/pony te taxeren en te beoordelen of deze kan worden opgenomen in de verzekering. De hoogte van de taxatie bepaalt de door u te betalen premie. Het bestuur van de Maatschappij laat het verzekerde paard / pony elk jaar in april en november opnieuw waarderen door de taxateur op kosten van de Maatschappij. Op basis hiervan ontvangt u halfjaarlijks een rekening over het te betalen bedrag. Als uw paard/pony onherstelbaar letsel oploopt, ongeneeslijk ziek wordt of overlijdt dient u dit binnen 24 uur aan de Maatschappij te melden. Uitkeringspercentage is afhankelijk situatie, welke in reglement is vastgelegd.

Op de algemene jaarvergadering wordt per jaar de maximale verzekerde waarde, het uit te keren percentage bij uitkering en de te betalen verzekeringspremie vastgesteld.

Soorten verzekeringen

* Ongeboren veulenverzekering

* Veulenverzekering

* Paarden/pony verzekering

Werkgebied

Gemeenten Noordenveld, Westerkwartier en Tynaarlo