Geschiedenis paardenfondsen Peize en Roden

Het onderlinge paardenfonds Peize bestaat sinds 1897 en het onderlinge paardenfonds Roden sinds 1899. Sinds 1 januari 2018 zijn beide fondsen gefuseerd tot de "onderlinge paardenverzekering maatschappij Peize-Roden W.A."

Het fonds is opgericht in een periode dat het paard een werkdier was. In die tijd bewerkten de boeren hun land met hun paard. Als het paard permanent uitviel (ziekte/overlijden) had de eigenaar een groot probleem. Het werk moest immers wel gewoon doorgaan. De eigenaar was vaak financieel niet bij machte een nieuw paard te kopen, de boeren van toen leefden op veel kleinere schaal.  Bij de onderlinge fondsen kon het paard verzekerd worden en werd 2 keer per jaar inleg voor de verzekering betaald, dat was een klein percentage van de verzekerde waarde. Bij uitval van het paard door ziekte of overlijden, kreeg de eigenaar een uitkering waarmee hij een groot deel van de aanschaf van een ander paard kon dekken of een jonger paard kon aanschaffen. De verzekering nam het zieke paard over en zorgde ervoor dat het zieke paard naar de slager ging. 

In de loop der jaren is er een verschuiving opgetreden in de functie van de paarden. Niet langer zijn de paarden nog werkpaarden, maar worden ze ingezet in de sport of voor de hobby gehouden.  Het principe van het paardenfonds is onveranderd. Nog altijd worden paarden verzekerd en betaald men 2 keer per jaar een percentage van de verzekerde waarden als inleg en krijgt men bij uitval van het paard een groot deel van de verzekerde waarde uitgekeerd. Ook nu zou er weer een dekking of een jong paard voor teruggekocht kunnen worden. Ook geldt nog altijd dat als de verzekering het paard overneemt, deze naar de slager gaat, als de eigenaar dat niet wil of er staat een aantekening in het paspoort, dan  komt de dierenarts het paard euthanaseren. Het overgenomen dier komt hoe dan ook te overlijden en wordt niet doorverkocht aan derden.