Overzicht van de verzekerde bedragen in euro’s

Ongeboren veulenverzekering

De ongeboren veulenverzekering gaat in als U minimaal vier weken voor de te verwachten geboorte van het veulen aangifte doet bij het bestuur of taxateur van de vereniging. Uw veulen is dan verzekerd vanaf de geboorte tot het 8 weken oud is. De aangifte kan men doen via het aanmeldingsformulier (zie button aanmelden), welke U ingevuld bij de schatter of de op het formulier aangegeven bestuurslid kunt inleveren. Direct na de geboorte van het veulen kunt U de geboortedatum en het geslacht per telefoon of mail doorgeven aan bovengenoemde personen. Vermeldt daarbij dan of U het veulen na 8 weken wilt laten opnemen in de veulenverzekering. Bij doodgeboren tweelingen van welk ras dan ook, wordt er één veulen uitgekeerd. 

 

Aanmelding nieuw lid

Eénmalige administratiekosten.........................................................................................5 euro

 

Veulens rijpaard

Premie............................................................................................................................ 25 euro

Bij geboorte gestorven...................................................................................................450 euro

De eerste 8 weken wordt de verzekering verhoogd met 25 euro per week

 

Veulens Tuigpaard, Belg en Fries

Premie.............................................................................................................................20 euro

Bij geboorte gestorven...................................................................................................300 euro

De eerste 8 weken wordt de verzekering verhoogd met 15 euro per week

 

Arabieren, Haflingers en Fjorden

Premie...............................................................................................................................12 euro

Bij geboorte gestorven.....................................................................................................150 euro

De eerste 8 weken wordt de verzekering verhoogd met 10 euro per week

 

Welsh, New Forrest,  Hacknys kleine maat

Premie...............................................................................................................................10 euro

Bij geboorte gestorven.....................................................................................................120 euro

De eerste 8 weken wordt de verzekering verhoogd met 8 euro per week.

 

Shetlandpony

Premie..................................................................................................................................6 euro

Merrie veulens bij geboorte gestorven................................................................................70 euro

De eerste 8 weken wordt de verzekering verhoogd met 5 euro per week

Hengstveulens bij geboorte tot 8 weken gestorven............................................................ 25 euro

Veulens tot aan de schatting 100% schadevergoeding van verzekerde waarde.

 

Veulenverzekering

Leden, zonder ongeboren veulenverzekering,  die het veulen in de veulenverzekering willen laten opnemen,  dienen het veulen direct na de geboorte aan te melden bij de taxateur of het bestuur. De veulenverzekering gaat in 56 dagen na de datum van aangifte, ( bij niet direct aanmelden is dit dus niet de geboortedatum) dit geldt zowel voor leden met een ongeboren veulenverzekering als voor leden met alleen een veulenverzekering.

 

Verzekerd bedrag wordt vastgesteld door de taxateur.

Het percentage schadevergoeding zoals dit in artikel 27 van het reglement wordt aangegeven, waar artikel 27 niet in voorziet treedt artikel 26 inwerking, aangevuld met artikel 32.

 

Paarden-/ pony verzekering

Verzekerd bedrag wordt vastgesteld door de taxateur.

Maximaal verzekerd bedrag voor KWPN paarden is 2400 euro.

 

Ter verzekering worden aangenomen, voldragen veulens en paarden of pony’s die de leeftijd van 15 jaar nog niet hebben bereikt.   

Premie en kosten dienen te worden voldaan per bank, bij niet tijdig betalen is het dier niet verzekerd.