Tarieven 

Hoogte van de premie wordt jaarlijks vastgesteld op ledenvergadering.

Premie voor 2023 is vastgesteld 2 x 2,5% van het verzekerde bedrag (dit is incl. assurantiebelasting).

De bedragen worden in het voorjaar en in het najaar geïnd.